Logo Loading

Kosova Meclisinden Panel Önerisi Yine Geçmedi.

İhtilaflı konu, Türkçe’nin resmi kullanımının düzenlenmesi iktidarda olan Kosova Demokratik Birliği (LDK) Milletvekilleri arasında da ayrıma neden oldu. Kosova Meclisi Başkanı Kol Berişa ve LDK Milletvekillerinden bir grup, muhalefet partiler PDK, ORA, PSHDK Panel kararını desteklerken; LDK’nın etkin üyelerinden Kosova Meclisi Başkan Yardımcısı Sabri Hamiti’nin başını çektiği ve Prizren LDK Milletvekili Fadil Krüezi’nin lobiciliğini yaptığı diğer grup Kosova Hükümeti’nin önergesine karşı çıktı ve Türk Dilinin 3. kez Kosova Meclisi’nde kabul edilmesini önledi.

LDK Parlamenter Grubu Şefi Aluş Gaşi, 6 oranlık barajı öngören ve daha önce Kosova Meclisinde onaylanan bu kanunun iyi olduğunu, ancak gelecekte, yeni şartlar altında değişebileceğini ileri sürdü. Aluş Gaşi; sayımlardan ve Kosova’nın mali konsolidasyonundan sonra ve belediyelerdeki maliye kapasitelerinin değerlendirilmesiyle diğer dillerin de kullanılabilmesi için olanakların var olduğu tespit edilirse, meclisin bu tartışmalara tekrar katılabileceğini ifade etti.

LDK Parlamenter Grubu Şefi Yakup Krasniçi ise Kosova’da çok sayıda mevcut koşullar yüzünden ve Kosova’ya bir start olarak sunulan bu kanunun onaylanması için, söz konusu önergeyi desteklediğini ifade etti.

ORA Partisi Milletvekili Nazim Yaşari; bu kanunla ilgili uluslar arası topluluğun istemlerine dikkat çekti. Yaşari,”Bugün bu önergeyi tekrar kabul etmezsek, önerge bize yine gönderilecektir” dedi. Bu doğrultuda daha ciddi olunması gerektiğini ifade ettikten sonra, Uluslar arası bir Panel istiyorsak; bazı kimseler için uygun olmasa bile kimi şartları kabul etmemiz gerekir. Ayrıca bu konun belirlenen 13 starttan biri olduğunu da hatırlatırım” dedi.

Yoğun tartışmalardan sonra, Kosova Meclisi 48 hayır ve 41 evet oy ile Dillerin Kullanımı Yasası’na KDTP itirazı sonucu kurulan panel’in önerisini de kabul etmedi.

Panelde KDTP Genel Başkanı Mahir Yağcılar, “Kosova kamu enstitülerinde, kuruluşlarında resmi diller Arnavutça, Sırpça , Türkçe, Boşnakça ‘dır ve Türklerin yaşadıkları belediyelerde de Türk dilinin hak eşitliği sağlanmalıdır.” içerikli önergelerin kabul edilmesini istedi. Panel’de, Kosova’da Türklerin yaşadığı belediyelerde nüfusun yüzdeliğine bakılmaksızın Türkçe’nin de resmi dil olması doğrultusunda önerilen önergeleri kabul edilmedi. Kosova Hükümeti’nin önergesi ise kimi değişikliklerle UNMİK’in önergesi olarak kabul edilip onaylanmak üzere Kosova Meclisi’ne gönderilmişti. Önerge ile Arnavutça ve Sırpça dilleri dışında toplulukların belediyede resmi ve eşit olması için o belediyede yaşayan nüfusun 6’yı değil orantının 5’e oluşturması ve istisna olarak yüzdeliklere bakmaksızın Prizren’de Türkçe’nin resmi ve eşit olması isteniyordu.

İhtilaflı Dil Yasası Maddeleri şu şekilde kaldı:

Madde 3.3 – Anadili resmi dil olmayan ve belediyenin genel ahalisinin yüzde 6’sını (altı) aşan bir topluluğun yaşadığı belediyede, söz konusu topluluğun dili, o belediyede resmi dil statüsüne sahiptir ve resmi dillerle eşit haklı kullanımdadır.

Madde 3.4- Anadili, Kosovada ki resmi dillerden biri olmayan ve belediyenin genel ahalisinin yüzde 3’ünden (3) fazlasını oluşturan belirli topluluğun yaşadığı belediyelerde o topluluğun dili, bu belediyede resmi kullanışta olan dil statüsüne sahip olacak ve bu yasanın 10. maddesi ile saptanan hükümlerle uyumlu eşit haklı kullanışta olacaktır » Bundan başka, belirli belediyede geleneksel olarak konuşan topluluğun dili, bu belediyede resmi kullanışta olan dil statüsüne sahip olacaktır. Bu konuyla ilgili belediyeler, bu yasanın 38. maddesine dayanarak bu yasanın yürürlüğe geçmesinden sonra 6 ay süresi içinde daha incelikli yönetmelikleri kabul edecektir.

Dillerin Kullanımı Yasası onaylanmak üzere UNMİK Misyonu Şefi Yoachim Ruecker’e gönderilecek.

Kosova Meclisinin bugünkü toplantısında milletvekilleri, olağanüstü durumlar komisyonunun, Parlamentonun güvenlik komisyonuna dönüşmesini olduğu gibi daha birçok kanun tasarısını görüştüler.