Logo Loading

Kosova Müzakere Süreci ve Toplulukların Kosova’da ki Yer

07 Nisan USAID Priştine ofisinde, ABD Dışişleri Siyasi Müdürü Sn. Rosemary Di Carlo Başkanlığında toplantı gerçekleştirildi. Toplantıya; Temas Grubu Siyasi Müdür Temsilcileri, UNMIK şefi Sn. S. J. Pettersen, AB temsilcisi , Priştine Temas Grubu ofis şefleri ve Topluluk temsilcilerinden de Kosova Meclis Başkan Vekili Sn. Mahir Yağcılar, Sağlık Bakanı Sn. Sadik İdriz, 6+ Meclis Grubunun dönem Başkanı yapan Sn. Cezayir Murati ve Rom milletvekili Sn. Zulfi Mecra katıldı. Ortaklaşa düzenlenen toplantıda ise değişik konular ele alındı.

Toplantının konusu Kosova müzakere süreci ve Toplulukların Kosova’daki yeriydi. Topluluk Temsilcilerinin ortak düşüncesi olarak Kosova nihai statüsünün bir an önce çözülmesinin gerekliliği ve çözümün diğer toplulukların isteklerine de yer verileceği umududur.

Müzakereler süreci esnasında tüm toplulukların katılımcı olmasını sağlamak, “Toplulukları Danışma Kurulu” dışında, Ana müzakere ekibi ve çalışma gruplarının da diğer Temsilcilere de yer verilmesi gerekliliği bir kez daha önemle belirtildi. Aynı zama Viyana görüşmelerine, özellikle Anayasa çalışmalarına aynı Temsilcinin devamlı katılımının zararlı olduğu ortak kararla belirtildi. Müzakere sürecinde ve sonrasında Topluluklar ve Topluluk Temsilcilerinin aktif olup, hem sürece yardımcı olmaları, hem de: Nihai statü belirlenmeden önce, Toplulukların statüsünün belirtilmesini istediklerini ortaya koydular.

KDTP Genel Başkanı Sn. Mahir Yağcılar, Anayasanın bir daha hazırlanması önemine değinirken; Anayasada Toplulukların adlırılması, Türklerin yaşadığı yerlerde Türk Dili’nin yüzdeliğe bağlı kalmaksızın resmi Dil olması gerekliliğini belirtti. Ayrıca şimdiye dek olduğu gibi, yeni Yasamada da Anadilinde eğitim hakkının garanti altına alınması, kültür mirasının korunması ve kültür etkinliklerin geliştirilmesi için Kosova enstitülerinden desteğin sunulması gerektiğini belirtti. Ayrıca Yerel yönetim reformunun devam etmesinin, yeni Belediyelerin kurulması için, şart ve sınırların belirlenmesiyle beraber, Yerel yönetim Reformunun son şeklinin belirtilmesini istedi.

Pilot Proje çerçevesinde ise: Mamuşa Belediyesine gereken her türlü desteğin sunulması, gelecek dönemde de, Kosova Meclisi ve Belediye Meclislerinde ayrılmış salyelerin tahsis edilmesini istediklerini sözleriyle ifade etti.

Temas grubu temsilcileri tarafından daha ileriki zamanlarda, bu gibi toplantıların devam edeceği ve her toplumun isteklerine önem verileceği garantisi verilerek, Kosova Nihai statüsünün müzakereler sayesinde çözümleneceğini ve Kosova’nın daima Çokuluslu bir ortamda olacağı bir daha vurgulandı.