Logo Loading

Lise Son Sınıf Öğrencileriyle Anket Yapıldı

Kosova Demokratik Türk Partisi Prizren Şubesi Gençlik Kolu, Prizren’de “Gjon Buzuku”,  “Luciano Motroni”, “11 Marsi” ve “Ymer Prizreni” liselerinde Türkçe eğitim gören son sınıf öğrencilerle anket düzenledi.

Anket, liseden mezun olacak öğrencilerin yüksek öğrenimine devam edip etmeyecekleri, devam etmeleri durumunda hangi ülke, şehir ve bölümlerde yüksek öğrenimlerine devam etmek istedikleri yönünde sorular içermiştir.

Ankete katılan 160 öğrencinin %99,22’si liseden sonra yüksek öğrenimine devam etmek istediğini beyan etmiştir. Bu öğrencilerin %80’i Türkiye Cumhuriyeti, %10’u Kosova Cumhuriyeti ve %10’u diğer ülkelerde okumak istediklerini belirmişlerdir.

Yapılan ankete göre yüksek öğrenimini devam ettirmek isteyen öğrencilerin; %10,93’ü Diş Hekimliği, %6,25’i Diş Teknisyenliği, %6,25’i Bankacılık, %5,46’sı Eczacılık, %5,46’sı Mimarlık, %4,68’i Hukuk, %4,68’i Tıp, %3,12’si okul öncesi öğretmenliği, %3,12’si Beden Eğitim Öğretmenliği, %3,12’si Genetik,  %3,12’si Moda Tasarım, %3,12’si Muhasebe, %2,34’ü Fizyoterapi, %2,34’ü İnşaat Mühendisliği, %2,34’ü İşletme,%2,34’ü Makine Mühendisliği, %2,34’ü Elektronik Haberleşme Mühendisliği, %2,34’ü Psikoloji, % 1,56’sı Bilgisayar Mühendisliği, %1,56’sı Biyoloji Öğretmenliği, %1,56 Hemşirelik, %1,56’sı Kimya Mühendisliği, %1,56’sı Matematik Enformatik, %1,56’sı İktisat, %1,56’sı Sınıf Öğretmenliği, %1,56’sı Kamu Yönetimi, %1,56’sı Uluslararası İlişkiler ve yaklaşık %12 si diğer bölümlerde okumak istediklerini beyan etmişlerdir.

Türkiye Cumhuriyeti’nde yüksek öğrenimine devam etmek isteyen öğrencilerin %38,73’ü İstanbul, %28,82 Eskişehir, %10,80’i İzmir, %9,90’ı Bursa, %5,40’ı Ankara,  %4,50’si Edirne ve %7’si diğer şehirlerin ilk tercihleri olacağı yönünde cevaplar vermişlerdir.

Türkiye Cumhuriyeti’nde eğitim görmek isteyen adayların %35,65’i “Türkiye Bursları” hakkında bilgiye sahip iken %41,73’ü kısmen cevabını işaretlemiş, öğrencilerin %22,60’ı bilgi sahibi olmadıkları yönünde beyanda bulunmuşlardır.

Ankete Katılan öğrencilerin %72,65’i eğitimine özel olarak devam edip edemeyeceğine ilişkin sorulan soruya hayır cevabı vermiştir.

Yüksek öğrenimine devam etmek isteyen adayların %62,60’ı okumak istediği bölüm hakkında araştırma yaptığını beyan etmiştir.

KDTP Prizren Şubesi Gençlik Kolu bu anket verileri doğrultusunda 2014 yılının Ocak ve Şubat ayları boyunca, yüksek öğrenimini Türkiye Cumhuriyeti’nde devam etmek isteyen aday öğrenciler için “Türkiye Bursları” ve üniversite bölümleri hakkında bilgilendirme toplantıları düzenleyecektir.