Logo Loading

Martti Ahtisaari’ye sunulan, “Kosova Statüsüyle İlgili Türk Toplumunun İstemleri ve Görüşleri”

Kosova Demokratik Türk Partisi” (KDTP) Kosova’da Türk toplumunu temsil eden tek siyasi partidir.

Parti Merkezi Prizren’de bulunmaktadır. Partimiz Prizren, Priştine, Mitroviça, Gilan, Vuçitırın ve Mamuşa olmak üzere 6 şube ile örgütlenmiştir.

Kosova Parlamentosunda “Kosova Demokratik Türk Partisi”, ikisi tahsis edilmiş , biri seçim neticeleri sonucu kazanılmış olmak üzere üç milletvekili ile temsil edilmektedir.

KDTP’nin çalışmaları ile amacı Kosova’da Türk toplumunun gelenek ve göreneklerini korumak ve geliştirmektir. Özellikle Türk dili ve yazısının resmiyetinin kanunlara göre belli edilmesi , Türk eğitiminin ayakta kalması ve devam etmesi, kültür ve tarihi eserlerinin korunması siyasi çalışmalarımızın temel taşlarındır.

Kosova siyasi sahnesinde Arnavut ve Boşnak partileriyle yerel ve daha da önemlisi merkezi düzeyde koalisyonlarımız ve ortak çalışmalarımız bulunmaktadır.

Kosova Başkanının seçilmesinde, Kosova Hükümeti koalisyonundaki rolümüz ve gücümüz açıkça ortaya konmuştur ve bizim oylarımızla gerekli oy çoğunluğu sağlanmıştır.

Hükümetin ortaklarından biriyiz ve Boşnaklarla beraber Sağlık Bakanlığını yürütmekteyiz.

Buna bağlı Kosova’nın ve toplumumuzun geleceğiyle ilgili şu görüşlerimiz ve istemlerimiz bulunmaktadır:

Kosova Türk toplumu ve KDTP Kosova’nın geleceğiyle ilgili görüşmeleri desteklemektedir ve Kosova nihai statüsünün çözümlenmesini beklemektedir.

Kosova Meclisinde kabul edilen Rezolusyonu desteklerken, bu çerçevede Kosova’nın geleceğiyle beraber Türk toplumunun statüsünün çözümlenmesini de beklemekteyiz.

Kosova, kanuna ve adalete dayalı, serbest hareketli, güvene dayalı çok etnikli bir devlete sahip olmalıdır

Görüşmeler sürecinde ve Kosova’nın geleceğiyle ilgili kararlarda tüm toplumlara gereken önemin ve yerin verilmesini istemekteyiz.

Öngörülen toplumlar danışma kurulu dışında, Ana müzakere grubunda ve çalışma gruplarında Türk temsilcisine yer verilmesini istemekteyiz

Yeni Kosova Anayasasında Türk Toplumunun Kosova’nın yapıcı unsuru olduğu belirtilmesi beklemekteyiz

Yeni Kosova Anayasasında, en azından 1974 yılı Anayasasında olduğu gibi Türk dili ve eğitimine hakların tanınması ve Türklerin yaşadığı yerlerde Türk dilinin eşitliliğin belirtilmesi.

Tüm toplumlara göre uygun seçim sisteminin kabul edilmesi, Kosova Meclisinde ve Belediye Meclislerinde tahsis edilmiş salyelerin temin edilmesi

Yerel reformun devam etmesi ve Avrupa startlarına göre belirlenmesi

Yeni kurulan pilot Mamuşa Belediyesine maddi ve eğitim desteğin sunulması

Tüm toplumların tarih eserlerinin korunması ve ayakta tutulması

Tüm toplumlara dini hak ve özgürlüklerin tanınmasının devam etmesi,

Kosova Türk Eğitiminde hem maddi hem de kadro desteklerinin devam etmesi ve Kosova üniversitesi bünyesinde Türk dilinde yeni bölümlerin açılması ve özelikle Türk dilinde okul kitapların basılması,

Türk toplumuna günlük gazetenin temin edilmesi, Ulusal TV ve radyolarda Türk dilinde yayınlara daha fazla zamanın ayrılması

Kosova veya Kosova dışındaki diğer ilgili toplulukların üyeleri arasında sınırlamaya maruz kalmaksızın iletişim ve işbirliğin kurma olanakların tanınması

Türk Toplumu temsilcilerine T.C. ile çifte vataşlık ve diğer özel ilişkilerin tanınması

Kamu kurumlarında her düzeyde istihdam edilme konusunda ve her düzeyde kamu hizmetlerinden yararlanma konusunda eşit fırsatlara sahip olma ve Türk toplumu temsilcilerine kontenjanların tanınmasının devam etmesi

KDTP G.Başkanı
MahirYAĞCILAR
Priştine 23 Kasım 2005