Logo Loading

MERKEZ YÖNETİM KURULU TOPLANTI BİLDİRİSİ

02 Ekim 2005 tarihinde, KDTP Merkez Yönetim Kurulu üyeleri, merkezi Prizren ofisinde sıralı toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıya 21 MYK üyesinden 17 üye, şube başkanları ve diğer yüksek parti görevlileri de katılmıştır. Toplantının ana gündemi Kosova’daki son siyasi gelişmeler, Kosova’nın nihai statüsü ile ilgili görüşmeler ve Kosova Başkanı tarafından belirlenen müzakere grupları hakkında görüşlerdi.

KDTP MYK üyeleri, KDTP Genel Başkanı tarafından Kosova Başkanına konuyla ilgili gönderilen mektup ve Kosova Meclisinde gelişmelerle ilgili tutum, girişim ve talepleri tamamen destekledi. KDTP Milletvekilleri tarafından sergilenen tutumlar doğru ve yapıcı olarak değerlendirildi. Bu çerçevede aynı enerjiyle ilerde de çalışmalara devam edilmesi gereği ve ihtiyacı vurgulı. Müzakereler ekibine diğer toplumlardan dolayısıyla Türk toplumundan da temsilcinin atanmaması prensipte yanlış olmasına rağmen, Kosova’nın geleceğini düşünerek bu adım ve tutumların doğru olduğu belirtildi. Kosova’nın geleceğiyle ilgili en büyük sorumluluğu Arnavut toplumunun taşıdığı ve tüm yük ile sorumluluğun Arnavut liderlerine düştüğü bir daha vurgulı. KDTP tarafından bu aşamadan sonra atılacak adımlar olarak, üst seviyelerde ve çeşitli gruplarda görüşmelere katılımın sağlanılması için taleplerde sürekli bulunulması ve bu taleplerin her platformda gündeme getirilmesi gerekliliği vurgulı. Görüşmeleri ve çalışmaları yakından ve sürekli takip edecek siyasi ve uzman bir ekibin kurulması ve aynı zama bu ekip Kosova Türk toplumunun platformunu ve stratejisini hazırlaması için çalışmaların gerçekleştirilmesi kararı alındı. Bunun da Kosova çıkarları doğrultusunda Kosova’da ki gerçek multietnik ortamın yaratılması için büyük önem taşıdığı vurgulı.

Toplantıda tüm katılımcılar tarafından Mamuşa’nın yeni belediye olarak tayin edilmesi tebrik edilip selamlanırken, bunun da KDTP’nin önemli bir başarısı olduğu vurgulı. Gelecek dönemde de yeni belediyeye her yönlü desteğin sağlanılması için çeşitli faaliyetlerin gerçekleştirilmesi gereği ifade edildi.

Toplantının devamında Kosova’da Türk dili ve yazısının durumuyla ilgili görüşmeler gerçekleşmiştir. Görüşülmekte olan Dil kanunu taslağı ele alınarak bilgiler ve yapılan çalışmalardan notlar verildi. Kosova Türk toplumu için temelin 1977 dil yasası olduğu ve kazanılmış hak olarak bu temele dayanarak istemlerin bulunulmasında devam edilmesi uygun görüldü. Buna bağlı olarak dil ve eğitim açısından her şubenin Belediyede ki durumlarla ilgili rapor ve önerilerin hazırlanması kararı alındı. Konuyla ilgili ileride de yapılacak geniş toplantıların geleneği, önemi ve yararı vurgulı.

Toplantıda ayrıca, KDTP iç çalışmalarının daha başarılı olması için her şube ve Parti yetkilisinin Parti Merkezini devamlı ve zamanında bilgilendirme sorumluluğu ile önemi ve gerekliliği bir daha tekrarlı.

Toplantının devamında, çeşitli diğer konular ve istemler görüşülerek toplantı sona ermiştir.

KDTP MYK
Prizren, 02 Ekim 2005