Logo Loading

Dış Politikalarımız

Türkiye Cumhuriyeti İle İlişkiler

KDTP’nin Kosova’daki Türk Toplumu’nun tek adresi olduğu gerçeğini dikkate alarak, yürütülen çalışmalardaTürkiye Cumhuriyeti kurumları ile olan ilişkilerimizin sağlam bir zeminde olduğu gerçeği göz önünde bulundurulmalıdır. Kosova’ daki Türk Toplumunun anavatanı olan Türkiye Cumhuriyeti ile bağlarını daha güçlü kılmak amacıyla, periyodik olarak Türk Toplumunun sorunlarının çözümü ile ilgili istişareler yapılmaktadır. Kosova Türk Toplumunun talepleri arasında yıllarca ilk sırada yer alan Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlığı konusunun çözümü önceliğimiz olmuştur ve olmaya devam edecektir. Önümüzdeki dönemlerde Kosova’da alınan Türkçe kimlikleriyle, özellikle sağlık alanında olmak üzere, Türkiye de çeşitli alanlarda ayrıcalık ve imkanlardan faydalanılmasına yönelik gerekli çalışmalar başlatılmış bulunmaktadır.

KDTP olarak, Kosova Türk Toplumunun kendi anavatanının vatandaşlığına sahip olmasının en doğal hakkı olduğu düşüncesindeyiz.

Kosova ile Türkiye Cumhuriyetleri arasında köprü görevini üstlenmiş olan, her alanda ikili devlet ilişkilerinde güvenilir ve stratejik partner rolünü üstlenmiş olan Partimiz, gelişen ikili ilişkilerde çalışma alanları ve koşullarında da önemli rol oynamaktadır.

Diğer Dış İlişkilerimiz

Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve kurumlarıyla olan ilişkilerimiz yanında, KDTP olarak Balkan ülkelerinden Makedonya, Bosna Hersek, Karadağ, Bulgaristan, Batı Trakya ve Romanya da dahil olmak üzere buralarda faaliyetlerini yürüten soydaş siyasi partiler ve STK’lar ile güçlü ilişkilerimiz bulunmaktadır.

Zaten öteden beri türlü vesilelerle kurmuş olduğumuz iyi ilişkilerimizin gelecekte artarak daha iyi hale gelebilmesi için gerekli çalışma ve temaslarımızı devam ettireceğiz.

Yine diğer Avrupa ve Avrupa Birliği ülkelerinde bulunan kurum ve kuruluşlar, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşları ile olan ilişkilerimiz sayesinde Kosova Türk toplumunun hak ve menfaatlerinin daha geniş bir coğrafyada daha güçlü bir şekilde korunabilmesi ve isteklerinin duyurulabilmesi adına çalışmalarımız ve irtibatlarımız her geçen gün daha fazla güçlenerek ileriye yönelik adımlar atarak gelişecektir.