Logo Loading

Temas Grubu Priştine’de Toplı Ana Konu Yerel Yönetim Reformuydu

Temas Grubu Priştine’de Toplı Ana Konu Yerel Yönetim Reformuydu

02 Şubat 2005 tarihinde USAID Priştine ofisinde, Priştine Amerikan ofisi tarafınca örgütlenen Temas Grubu ve Kosova enstütüleri arasında ortaklaşa toplantılar gerçekleşti. Toplantıların ana konusu Startların gerçekleştirilmesi ve Yerel yönetim reformunun gerçeklşetirilmesiydi. Ayrı ayrı gerçekleştirilen dört toplantılarda Temas Grubu adına ABD, İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya ve Rusya grup temsilcileri, yanısıra UNMIK şefi S. Jessen Petersen, AGIT Kosova Misyonu şefi P. Fieschi, Kosova Başkanı I. Rugova, başbakan R.Haradinaj, Meclis başkanı N. Daci ve diğer yetkililer katılmıştır.

KDTP Genel Başkanı ve Kosova milletvekili Mahir Yağcılar’ın da yer aldığı toplantılardan birinde Kosova Başbakanı Ramush Haradinaj, Yerel Yönetim Bakanı Lutvi Haziri, Sağlık Bakanı Sadik İdrizi, Azınlıklar ve Dönüş Bakanı Slavişa Petkoviç ve Kosova milletvekili Oliver İvanoviç yer aldılar, bu görüşmede azınlıklar açısından yerel yönetim ve bu konu üzerine gelişmeler ayrıca ele alınmıştır. Toplantı esnasında Başbakan Ramush Haradinaj ve Bakan Lutfi Haziri yerel yönetim üzerinde hükümetin çalışmalarından ve gelişmelerden bilgileri aktarırken, Kosovanın yerel yönetim reformuna ihtiyacı olduğunu vurguladılar. Bu reform hem tüm Kosova toplumlarına hem de tüm Kosova vataşlarına artılar getireceğini vurgularken, bu konuda tüm toplumların bu süreçe katılmasının önemi bildirildi. Pilot projelerle yeni yerel yönetime başlanılması ve bununla beraber ileride ki dönemde yasamayla belli yetkilerin devredilmesi konularınada yer verileceği genişçe açıklı.

Toplantıya “ 6 +” Meclis grubu ve Kosova Türk Toplumu adına katılan KDTP Genel Başkanı Mahir Yağcılar, sözü alırken Kosova Türk toplumunun yapıcı rölünden söz etmeye başlayarak, Yeni Hükümetin aktif ve büyük bir enerjiyle çalıştığı tarafınca belirtildi. Yerel Yönetim Reformu ve uygulanmasınin tüm toplumlar ve vataşlar için önemli olduğunu vurgulayarak, bu konuda siyasi desteğinin varolduğu bildirildi. Yerel yönetim imkanlarından Türk toplumunun da faydalanmak istendiği vurgulanırken, bu konuda daha fazla bilgiler ve altyapının yaratılması için yardım talebinde bulunuldu. Pilot projelerin başlamasıyla beraber, kanunların ve yasama çerçevesinin de getirilmesi gereği vurgulanmıştır. Merkez yönetim ile ilişkiler ve yetkiler konusunda sıkıntıların yaşanılmaması için yeni yasama çerçevesinin getirlmesinin özel önemi vurgulanmıştır.

Temas grubu temsilcileri tarafından Kosova için Startlarının yerine getirilmesi ve pilot projelerinin finalleştirilmesi istemi bir daha vurgulanmıştır. Şimdiye kadar görülen ilerlemeler ve Startların gerçekleştirilmesinde ileri atılan adımlar selamlanırken, her ala daha fazla çalışmasınının beklentesi belirtilmiştir.

Yerel yönetim reformunun, ancak ortaklaşa ve Kosova Çalışma grubu prensipleri üzerinde devam edileceği bir kez daha vurgulanmıştır Temas grubundan açıkca ifade edilimiştir .

Böylelikle bu yıl ortalarında ilk pilot projeleriyle yerel yönetim sürecin başlatılması beklenilmektedir.