Logo Loading

Türk Toplumu Sorunları ve Beklentileri Konuşuldu

Türk Toplumu Sorunları ve Beklentileri Konuşuldu
Bugün Genel Başkanımız ve Bölgesel Kalkınma Bakanımız Fikrim Damka, Topluluklardan Sorumlu Başbakan Danışmanı Elizabeth Gowing ile bir araya geldi.
Gerçekleşen görüşmede;
📌Başbakanlık Topluluklar Ofisinde iş başvuruları için her topluluğu temsil edecek bir temsilcinin işe alınması,
📌 Topluluklara ait küçük işletmelere sağlanacak destekler,
📌 Belediyeler aracılığıyla yapılacak proje destekleri,
📌 Geridönüş ve Topluluklar Bakanlığı’nda aynıca her topluluk temsilcisinin işe alınması ve buradaki desteklerden eşit faydalanılması
📌 Eğitim Bakanlığı’nda topluluk mensuplarından uzman müfettiş ve kıdemli görevlilerin olması,
📌 Avrupa Birliği destekli yüksek lisans eğitimlerinden yararlanma,
📌 Eğitimli ve nitelikli gençlerimizin daha fazla kurumlarda kadrolu işe alınması,
📌 Kurumlarda emekliye ayrılanların yerlerine yeni yetişen gençlerimizin işe alınması,
📌 İstatistik Kurumu’nda yasa ile sunulan önergelerle, Türk olanların belirlenmesi ve buna göre iş alımlarında hakkımız olan yerlerin başkaları tarafından kullanılmaması,
📌 RTK 2 de sadece Sırp dilinde değil, %15’ine tekabül edecek sürede programların diğer topluluklara da ayrılması ve bu programlarda görev alacakların yine topluluklardan olması,
konuları konuşuldu.